Publikime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Raporti Vjetor i veprimtarisë

Raporti Vjetor i Veprimtarisë së Këshillit Drejtues – 2018

Raporti mbi Veprimtarinë e Këshillit Drejtues për vitin 2018

Raporti Vjetor i Veprimtarisë së Këshillit Drejtues – 2017

Raporti mbi Veprimtarinë e Këshillit Drejtues për vitin 2017

Raporti Vjetor i Veprimtarisë së Këshillit Drejtues – 2016

Raporti mbi Veprimtarinë e Këshillit Drejtues për vitin 2016

Raporti Vjetor i Veprimtarisë së Këshillit Drejtues – 2015

Raporti mbi Veprimtarinë e Këshillit Drejtues për vitin 2015

Raporti Vjetor i Veprimtarisë së Këshillit Drejtues – 2014

Raporti mbi veprimtarine e Keshillit Drejtues per vitin 2014