Publikime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Revista Periodike

Kontabilitet, Financë & Auditim Nr. 39

Revista Kontabilitet, Financë & Auditim, Nr. 39

Kontabilitet, Finance & Auditim Nr. 38

International Accounting Standards Board Revista Kontabilitet, Finance & Auditim, Nr.38

Kontabilitet, Finance & Auditim Nr. 37

International Accounting Standards Board Revista Kontabilitet, Finance & Auditim, Nr.37

Kontabilitet, Finance & Auditim Nr. 36

International Accounting Standards Board Revista Kontabilitet, Finance & Auditim, Nr.36

Kontabilitet, Finance & Auditim Nr. 35

International Accounting Standards Board Revista Kontabilitet, Finance & Auditim, Nr.35