Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Njoftime

Webinar i IFAC dhe CFRR për Standardet e reja te Menaxhimit të Cilësisë

FAC dhe IAASB në bashkëpunim me Qendrën për Reformën e Raportimit Financiar pranë Bankës Botërore (CFRR) organizojnë webinarin me temë “Rritja ...

Njoftim për paraqitje kandidature për anëtar të KID

Këshilli Drejtues i IEKAs, do të përzgjedhë një anëtar për Komitetin e Investigimit dhe Disiplinës për shkak të ndërprerjes mandatit të ...

Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues datë 13 Prill 2021

Në mbledhjen e Këshillit Drejtues të datës 13 prill 2021, u diskutuan dhe u morën vendimet më poshtë: Të miratojë disa ndryshime në ...

Informacion per publikimin e revistes se BMP

Njoftim për Audituesit Ligjorë, Ju informojmë se Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka filluar publikimin e një reviste peridike. Kjo revistë synon të informojë ...

Për Regjistrin Elektronik te Ekspertëve

Siç edhe mund të jeni në djeni, Ministria e Drejtësisë ka krijuar, administron dhe ka vënë në dispozicion të publikut Regjistrin Elektronik të ...