KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Perberja e Komisionit te Provimeve

Perberja e Komisionit te Provimeve

Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale përbëhet nga pesë anëtarë, të cilët emërohen nga Bordi i Mbikëqyrjes Publike për një periudhë katërvjeçare.

Përbërja e Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale i ngritur pranë BMP është si më poshtë:

Albana Gjinopulli                Kryetar
Elton Tirana                        Zv/kryetar
Bujar Bendo                       Anëtar
Fatmir Berdica                    Anëtar
Matilda Shehu                    Anëtar