Kuadri Ligjor
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Statuti i IEKAs

Statuti i IEKAs


Per te shkarkuar dokumentin e statutit, klikoni Statuti 

Miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve me Vendimin Nr. 125 datë 29.06.2017

Miratuar nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë me Vendimin Nr. 133 datë 27.12.2018

Për të shkarkuar Vendimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, klikoni Vendimi