Kandidatët
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Programe Trainimi

Programe Trainimi

Njoftim: Programet e trajnimit të kandidatëve për "Auditues Ligjor’’ për Vitin 2021_online në platformën Zoom

Njoftim: Programet e trajnimit të kandidatëve për "Auditues Ligjor’’ për Vitin 2020_on line në platformën Zoom

Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - Sesioni i dytë  Nëntor-Dhjetor 2019

Programet e trajnimit të kandidatëve për Vitin 2019

Per kandidatet e Vitit te I-re, në sallën e trajnimit të IEKA-s  do te zhvillohet moduli “Raportimi Financiar i Avancuar’’ në datat dhe oraret si mëposhtë:
  • Data : 11 Korrik 2019
  • Orari : 16:00 – 20:30
     
  • Data :  18 Korrik 2019
  • Orari : 16:00 – 20:30
     
  • Data : 25 Korrik 2019
  • Orari : 14:00 – 18:30*Shenim: Ky program mund te ndryshoje. Jeni te lutur te qendroni te azhornuar me faqen  e web te  IEKAs.