ACA Margjeka sh.p.k.

ACA Margjeka sh.p.k.
NIPT: L61408003D
Regjistrimi i Pare: 485, 22.02.2016
Adresa: Njesia Bashkiake nr. 2, Rr. Tre Vellezerit Kondi, vilat amerikane, ndertesa nr. 736, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Shkelzen Margjeka
Persona kontakti: Shkelzen Margjeka
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Shkelzen Zenun Margjeka,
Ortakët/Aksionerët:

Shkelzen Margjeka - 75% Klodjana Margjeka - 25%

Anëtaret e organeve te drejtimit: