Ceremonia e Shperndarjes se Licensave Profesionale

Me daten 14 Prill 2014 Instituti i Eksperteve Kontabël të Autorizuar organizoi në mjediset e tij ceremoninë e shperndarjes së Licencave profesionale te anetareve me te rinj të profesionit, të cilët u regjistruan së fundi nga Autoriteti i Regjistrimit te Ekspertëve Kontabel.

Në këtë aktivitet, ku moren pjese të gjithe individët që kaluan me sukses provimet e aftesise profesionale ne sezonin 2013, u shpërndanë gjithsej 46 licenca profesionale.

Kryetari i Këshillit drejtues z. Hysen CELA, i përshëndeti të gjithë të pranishmit, duke e vendosur theksin në mbrojtjen e interesit publik dhenë  dy shtyllat bazë të profesionit – standardet profesionale dhe respektimin e kërkesave të etikës dhe sjelljes profesionale. Për të lexuar të gjithë përshëndetjen klikoni këtu.