Ylvi Gani Hana

Ylvi Gani Hana
NIPT: K81729010J
Vendlindje: Librazhd
Ditelindje: 14.9.67
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
296, 27.08.2012
Adresa: Njësia Administrative Nr.8, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Kulla Nr.1, Kati i 2, Z.Kadastrale 8270, Nr.Pasurie 3/239+1-N8, Tiranë Mobil: 0692069054 Tel: 042344645 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 85, 01.11.2012, Regjistrim