Vullnet Zaim Llane

Vullnet Zaim Llane
NIPT:
Vendlindje: Durrës
Ditelindje: 25.1.63
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
382, 15.02.2019
Adresa: Njesia Administrative nr. 9, Rruga Panorama, Nd. 12, Kati perdhe, Tirane Mobil: 0672009344 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
GOSNISHTI AUDITORS AND PARTNERS sh.p.k
Ortak - 25% ,
KR, 571, 15.02.2019
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 570, 15.02.2019, Regjistrim