Shpresa Dem Brecani

Shpresa Dem Brecani
NIPT: K71529023K
Vendlindje: Tropoje
Ditelindje: 20.3.64
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
143, 29.06.2005
Adresa: Rr. Jordan Misja, Pallati Sara-El, Ap 1/1, Tiranë Mobil: 0682094103 Mobil: 0662094103 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 115, 20.12.2006, Regjistrim