Shkelzen Zenun Margjeka

Shkelzen Zenun Margjeka
NIPT:
Vendlindje: Tropoje
Ditelindje: 22.1.70
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
178, 15.10.2008
Adresa: Njesia Bashkiake nr. 2, Rr. Tre Vellezerit Kondi, vilat amerikane, ndertesa nr. 736, Tiranë Mobil: 0692070654 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
ACA Margjeka sh.p.k.
Administrator , Ortak - 75%
AR, .485, 22.02.2016
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: