Sabina Razip Shytaj

Sabina Razip Shytaj
NIPT: K62121003O
Vendlindje: Vlorë
Ditelindje: 28.1.68
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
200, 04.10.2010
Adresa: Rr.Themistokli Germenji, Pall.11, Apt.21, Tiranë Tel: 042233601 Mobil: 0682046336 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 202, 04.10.2010, Regjistrim