Robert Panajot Lulo

Robert Panajot Lulo
NIPT:
Vendlindje: Gjirokaster
Ditelindje: 12.11.1980
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
471, 05.03.2021
Adresa: Lagjja 18 Shtatori, rruga 18 Shtatori, objekt 4-katesh, kati i dyre, nr. pasurie 15/4, ZK 8541, Gjirokaster Tel: 0694444881 [email protected], [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Audit Plus sh.p.k.
Administrator, Ortak - 100%
KR, 721, 05.03.2021
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 721, 05.03.2021, Regjistrim