Rezarta Maksim Kocollari

Rezarta Maksim Kocollari
NIPT: L21515021M
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 22.8.77
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
219, 04.10.2010
Adresa: Rr.Adem Seit Kruja, Pall 6/1, Shk.1 Ap.5/3, Tiranë Mobil: 0672009416 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 259, 15.12.2011, Regjistrim