Rezar Selahedin Llukacej

Rezar Selahedin Llukacej
NIPT:
Vendlindje: Shkodër
Ditelindje: 21.03.1977
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
202, 04.10.2010
Adresa: Njësia Bashkiake nr.7, Rruga "Muhamet Gjollesha", Godina Qendra Tregtare Ring, Shkalla 2, kati 6, Apartamenti 6, Tiranë Tel.044504281 Mobil 0692094490 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Kreston Albania sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë Net-SFS sh.p.k. – ndryshuar në vitin 2016, emri i shoqërisë Net-SFS Kreston sh.p.k. – ndryshuar në vitin 2020)
Administrator, Ortak - 26%
AR, 430, 17.10.2014
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: