Ramiz Qamil Kamani

Ramiz Qamil Kamani
NIPT: L02318010G
Vendlindje: Përmet
Ditelindje: 01.08.1966
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
287, 27.08.2012
Adresa: Rr.Beqir Luga, Nd.6/1, SH.1, Ap.40, Njesia Bashkiake Nr.2, Kodi Postar 1017, Tiranë
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 706, 06.11.2020, Regjistrim