Ramadan Shaban Ndreaj

Ramadan Shaban Ndreaj
NIPT:
Vendlindje: Bajram Curri
Ditelindje: 12.02.1962
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
142, 28.01.2005
Adresa: Rruga "Jordan Misja", pallati "Sara-El", shk. 1, ap. 1, Tiranë, Mobil:  0682010201, [email protected] 
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Alb Auditing & Co sh.p.k.

KR. 917, datë 02.02.2024 , Alb Auditing & Co sh.p.k
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 917, 02.02.2024, Ri- Regjistrim