Rajmonda Spiro Reveli

Rajmonda Spiro Reveli
NIPT: L01529006O
Vendlindje: Korçë
Ditelindje: 17.6.61
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
286, 27.08.2012
Adresa: Njesia bashkiake nr. 2, Rr. Budi, Pallati Rogert, Nr. 29, Hyrja 3, Kati 2, Tiranë Mobil: 0682396755 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 83, 28.09.2012, Regjistrim