Qerim Lazaj

Qerim Lazaj
NIPT: K91527019U
Vendlindje: Fier
Ditelindje: 25.12.1974
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
191, 29.12.2008
Adresa: Rr"Dibrës",Nd.10, H 4, Kati 8, Ap.23,Kodi Zip 1017, Njësia Bashkiake Nr.8, Tirane, Mobil:   0686033120, [email protected]  
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


KR, 939, 03.04.2024,Ri- Regjistrim (Hyn në fuqi nga data 30.01.2024)
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: