Nuriona Sait Berdica

Nuriona Sait Berdica
NIPT:
Vendlindje: Shkodër
Ditelindje: 19.05.1979
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
235, 08.11.2011
Adresa: Njësia Bashkiake nr.7, Rruga "Muhamet Gjollesha’’, Godina Qendra Tregtare Ring, Shkalla 2, kati 6, Apartamenti 6, Tiranë Mobil: 0682098475 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Kreston Albania sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë Net-SFS sh.p.k. – ndryshuar në vitin 2016, emri i shoqërisë Net-SFS Kreston sh.p.k. – ndryshuar në vitin 2020)
Ortak - 25%
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 255, 30.11.2011, Regjistrim KR, 519, 02.03.2018, Pezullim KR, 671, 06.02.2020, Riregjistrim