Nevila Sami Cara

Nevila Sami Cara
NIPT:
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 27.01.1975
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
282, 27.08.2012
Adresa: Njësia Bashkiake nr. 5, Rr. Emin Duraku, Pallati Aviacioni i Vjetër, Zona Kadastrale 8270 Shk.6, Ap.66, Tiranë Mobil: 0692050055 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
I.L.D-99 AUDIT sh.p.k.

KR, 723, 05.03.2021
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 495, 15.07.2016, Pezullim KR, 723, 05.03.2021, Riregjistrim