Neshat Shahim Maze

Neshat Shahim Maze
NIPT:
Vendlindje: Sarandë
Ditelindje: 23.9.59
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
148, 21.07.2005
Adresa: Rr. Dibres, P.324/1, Tiranë Mobil: 0672079155, 069 48 52 100 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
LIRENG AUDITING sh.p.k.
Administrator, Ortak - 100%
AR, 180, 16.02.2010
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 105, 31.03.2006, Regjistrim