Mirgen Gëzim Dervishi

Mirgen Gëzim Dervishi
NIPT: M12123034E
Vendlindje: Lushnje
Ditelindje: 05.12.1985
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
485, 04.11.2021
Adresa: Bulevardi "Bajram Curri", Zona Kadastrale 8260, Pall.2, H.1, 1020, Tiranë Mobil: 0698396375 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 765, 04.11.2021, Regjistrim