Mirela Përparim Maze

Mirela Përparim Maze
NIPT:
Vendlindje: Skrapar
Ditelindje: 29.3.74
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
384, 25.03.2019
Adresa: Rr. Dibres, P.120, Ap. 6, Tiranë Mobil: 0686086886 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
LIRENG AUDITING sh.p.k.
Administrator,
KR, 586, 25.03.2019
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 586, 25.03.2019, Regjistrim