Mirela Guri Bushi

Mirela Guri Bushi
NIPT: L32411011I
Vendlindje: Korçë
Ditelindje: 19.1.67
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
332, 28.03.2014
Adresa: Tirane, Rr "Mustafa Arianitasi" nr 3, Njesia Bashkiake Nr 2, Tirane 1001 Mobil 0693662425 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 383, 28.03.2014, Regjistrim