Minushe Sali Xhafo

Minushe Sali Xhafo
NIPT: K31602007H
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 25.10.60
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
331, 28.03.2014
Adresa: Tirane, Rruga e Durrësit, Pallati Nord Konstruksion, Apartamenti 34, Tirane 1001 Mobil 0692143982 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 403, 31.03.2014, Regjistrim