Mimoza Mustafa Cara

Mimoza Mustafa Cara
NIPT: K31414020T
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 18.6.63
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
81, 01.11.2000
Adresa: Pallati i Kultures , kati i dyte (nga parkimi), Tiranë Tel: 042341031 Mobil: 0692091209 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa: Vërejtje sipas Vendimit nr. 42, datë 22.11.2023 të Bordit të Mbikëqyrjes Publike, “Vërejtje më shënim në Regjistrin Publik për një afat 3-muaj”
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: