Mihal Kristaq Kolani

Mihal Kristaq Kolani
NIPT: L71305015J
Vendlindje: Berat
Ditelindje: 16.11.76
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
454, 06.02.2020
Adresa: Rruga Teodor Ruzvelt, Pallati Nr. 5, Shkalla Nr. 2, Ap. Nr. 8, Farkë, Tiranë Mobil: 0688087885 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 667, 06.02.2020, Regjistrim