Manushaqe Guximtar Gojka

Manushaqe Guximtar Gojka
NIPT: M01307021L
Vendlindje: Berat
Ditelindje: 24.07.1992
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
452, 06.02.2020
Adresa: Rruga e Kavajes, Kompleksi Square 21, Faza 3, Shkalla 1, Kati 4 Apartamenti 7, Tirane, 1001
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 779, 24.01.2022, Pezullim KR, 913, 02.02.2024, Ri-Regjistrim