Luljeta Enver Hasho

Luljeta Enver Hasho
NIPT: K31413017R
Vendlindje: Vlorë
Ditelindje: 3.5.62
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
25, 12.01.2000
Adresa: Rruga Viktor Eftiniu, Nd.1, H.2, Ap. 34, Njesia Administrative nr.5, 1019, Tiranë Tel: 042232145 Mobil: 0689034551 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: