Ludmilla Kristaq Paluka

Ludmilla Kristaq Paluka
NIPT: K71616038S
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 24.12.59
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
161, 25.01.2007
Adresa: Rruga Hajdari Hidi, Godina nr.2, Hyrja nr.4, Zyra 9, Tiranë Mobil: 0692036339 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: