Lisjana Lavdimir Fusha

Lisjana Lavdimir Fusha
NIPT: K31517001I
Vendlindje: Grepcke, Skrapar
Ditelindje: 22.02.1987
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
AR,326, 23.03.2014
Adresa: Rruga: "Bill Klinton", pall Bussa, Tirane, Mobil: 0694011022, [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
ALB BB AUDITING sh.p.k
Administrator, Ortak - 100%
KR,803, 09.06.2022, Ri-Regjistrim
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR,326, 23.03.2014, Regjistrim, KR,803, 09.06.2022, Ri-Regjistrim