Liri Kurt Gjoka

Liri Kurt Gjoka
NIPT: L61809028F
Vendlindje: Kruje
Ditelindje: 20.7.63
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
271, 27.08.2012
Adresa: Rruga Zef Jubani, Pallati Bjorn pas postes nr.8, Ap.23, Tiranë Mobil: 0692033377 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 92, 07.11.2012, Regjistrim KR, 618, 01.08.2019, Regjistrim si PF