Laureta Irakli Kellici

Laureta Irakli Kellici
NIPT:
Vendlindje: Fier
Ditelindje: 31.5.70
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
194, 30.01.2009
Adresa: Rruga Ibrahim Rugova, SKY Tower, Kati 9, Tiranë Tel: 0422242254 Mobil: 0692021329 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
PricewaterhouseCoopers Assurance Services sh.p.k,
Administrator, Ortak - 51%
KR, 701, 03.07.2020
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 176, 16.02.2010, Regjistrim