Kledian Agron Kodra

Kledian Agron Kodra
NIPT:
Vendlindje: Pogradec
Ditelindje: 25.6.77
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
207, 04.10.2010
Adresa: Rruga Sami Frasheri, Kompleksi T.I.D, Shk.B, Kati 1, 10 000, Tiranë Mobil: 0692081370 Tel: 0035542274832 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
GRANT THORNTON sh.p.k.
Administrator, Ortak - 80%
AR, 461, 12.05.2015
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: