Kapo Shezuvan Rraku

Kapo Shezuvan Rraku
NIPT: M33807801V
Vendlindje: Kalasë, Delvinë
Ditelindje: 02.08.1969
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
496, 20.04.2022, Regjistrim
Adresa: Lagja 1, Rruga Onhezmi, Sarandë, Mobil: 0692081302, [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
RRAKU AUDIT sh.p.k
Administrator, Ortak - 100%
KR, 785, 20.04.2022, Regjistrim
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 785, 20.04.2022, Regjistrim