Ismail Rahman Lleshi

Ismail Rahman Lleshi
NIPT: K82202015Q
Vendlindje: Mat
Ditelindje: 4.1.62
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
267, 27.08.2012
Adresa: Tirane, Rruga "Jordan Misja", pallati "Agibes Halili", Nr.166, shk.11, ap.21 Mobil 0682167655 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 82, 22.09.2012, Regjistrim