Irsa Burhan Breçani

Irsa Burhan Breçani
NIPT:
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 26.01.1990
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
460, 03.07.2020
Adresa: Rruga "Jordan Misja", pallati "Sara-El", shk. 1, ap. 1, Tiranë Mobil: 0696428883 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Alb Auditing & Co sh.p.k.

KR, 698, 03.07.2020
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 698, 03.07.2020, Regjistrim