Iris Koço Qirjaqi

Iris Koço Qirjaqi
NIPT: M41323030C
Vendlindje: Shkodër
Ditelindje: 17.08.1988
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
350, 16.01.2015
Adresa: Rruga "Skender Luarasi", Sheshi Gjeneral Jozef San Martin, Nd.3, H.6,TiranëTiranë Mobil: 0689055228 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
“KEI Auditing & Consulting” SH.P.K

KR, 920, 02.02.2024 KEI Auditing & Consulting sh.p.k
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR: 827, 07.10.2022, Ri-regjistrim, KR: 918, 02.02.2024, Pezullim PF , KR: 920, 02.02.2024, Ri-regjistrim KR: 918, 02.02.2024, Pezullim PF KR: 920, 02.02.2024, Ri-regjistrim