Ingegerta Jovan Bebi

Ingegerta Jovan Bebi
NIPT: K31517180Q
Vendlindje: Durrës
Ditelindje: 26.1.60
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
152, 31.03.2006
Adresa: Njësia bashkiake nr. 5, Rr. Perlat Rexhepi, Pallati nr. 6, kati 1, Ap 5, Tiranë Tel: 04264996 Mobil: 0694060138 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: