Ilirjana Agush Feraj

Ilirjana Agush Feraj
NIPT:
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 5.8.68
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
317, 28.03.2014
Adresa: Njesia Bashkiake nr.2, Rr. Ismail Qemali, banese private nr. 8/1, Tiranë Tel: 042262600 Mobil: 0692088654 www.ikgauditing.com [email protected] [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
IKG Auditing Sh.p.k
Administrator , Ortak - 100%
AR, 438, 21.11.2014
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 437, 21.11.2014, Regjistrim