Hyrije Met Daja

Hyrije Met Daja
NIPT: L31528007U
Vendlindje: Shkodër
Ditelindje: 19.12.1959
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
265, 27.08.2012
Adresa: Rruga Muhedin Llagami, Nr. 40, Tiranë Mobil: 0689018685 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa: Gjobë në masën 50.000 Lekë sipas Vendimit Nr.53, Datë 08.11.2019 të BMP
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 4, 09.04.2013, Regjistrim KR, 691, 23.04.2020, Pezullim KR, 724, 05.03.2021, Riregjistrim