Hidajete Sulejman Mucaj

Hidajete Sulejman Mucaj
NIPT: K56424005P
Vendlindje: Shkodër
Ditelindje: 5.8.62
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
107, 21.12.2000
Adresa: Lagja "Qemal Stafa", Rruga "Studenti", Nr. pasurie 2/988-N11. Zona Kadastrale 8591, Shkodër Tel: 022245598 Mobil: 0694069929 Mobil: 0692093829 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: