Hetem Kodhel Sulaj

Hetem Kodhel Sulaj
NIPT:
Vendlindje: Fier
Ditelindje: 22.6.60
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
17, 11.01.2000
Adresa: Njësia Administrative nr. 5, Rruga "Andon Zakon Çajupi", Pallati 22/2, Hyrja 14, Tiranë Tel: 042251744 Mobil: 0692042251 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
ALB-AUDIT sh.p.k.
Administrator , Ortak - 80%
KR, 47, 14.01.2003 AR, 191, 18.02.2010
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa: Vërejtje sipas Vendimit nr. 45, datë 22.11.2023 të Bordit të Mbikëqyrjes Publike, “Vërejtje më shënim në Regjistrin Publik për një afat 3-muaj”
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: