Halim Qazim Bakalli

Halim Qazim Bakalli
NIPT: L64708201O
Vendlindje: Kukes
Ditelindje: 20.10.62
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
103, 29.12.2000
Adresa: Tirane, Rruga "Don Bosco", Pallati "Aurora Konstruksion", Shkalla 1, Kati 4, Apartamenti 15, Zone Kadastrale 8330 Mobil 0692079263 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: