Fatos Hamid Beqja

Fatos Hamid Beqja
NIPT:
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 24.12.72
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
188, 29.12.2008
Adresa: Rruga Ismail Qemali, Pall. 2K, Kati 7, Ap. 37, Njësia Administrative nr.5, Tiranë Mobil: 0692026226 Tel: 044502525 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
FF-FB Sh.p.k
Administrator , Ortak - 100%
KR, 651, 06.02.2020
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 420, 31.07.2014, Riregjistrim