Fatmira Jup Sykja

Fatmira Jup Sykja
NIPT: K46523036S
Vendlindje: Shkodër
Ditelindje: 7.9.63
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
14, 12.01.2000
Adresa: Njësia administrative Nr. 5, Rruga Milto Tutulani, Nd.6, H.9, Kodi postar 1019, Tiranë Tel: 042202051 Mobil: 0692086610 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: