Fatime Qemal Alliu

Fatime Qemal Alliu
NIPT:
Vendlindje: Librazhd
Ditelindje: 10.2.62
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
166, 21.09.2007
Adresa: Rruga Luigj Gurakuqi, P 18, H 4, K 6, AP 21, Tiranë, Shqipëri
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
STUDIO VIAR CONSULTING SH.P.K
Administrator, Ortak 100%
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: