Fatian Themi Devija

Fatian Themi Devija
NIPT:
Vendlindje: Fier
Ditelindje: 26.4.85
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
314, 28.03.2014
Adresa: Rruga Skënder Luarasi, sheshi Gjenerali Jozef San Martini, Pallati 3, Tiranë, Mobil: 0692141445,  [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
RSM Albania sh.p.k.

AR, 472, 09.12.2015
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: 09.12.2015, Regjistrim